Johdanto

28.2.2015

Briefly in English

kuljeviisaasti2

Otaniemelle laadittiin vuoden 2015 aikana tiedekampukselle soveltuva alueellinen Viisaan Liikkumisen kehittämisohjelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Otaniemessä on useita toimijoita ja heillä useita kehittämisajatuksia ja -hankkeita Otaniemen kehittämiseksi. Kehittämisohjelmassa kootaan yhteen eri toimijoiden viisaus ja linjataan Otaniemen alueen viisaan liikkumisen suuntaviivat. Kehittämisen edellytykseksi on tunnistettu yhteen sovitetut liikkumisen palvelut.

kaavio_sin

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön, yhteiskunnan ja usein myös yksilön kannalta parhaita liikkumistapoja ja niitä tukevia palveluita eli joukkoliikennettä eri muodoissaan, kävelyä, pyöräilyä, autojen yhteiskäyttöä ja kimppakyytejä.

Kehittämisohjelman laatimisen tavoitteeksi asetettiin:

  1. Alueellinen kehittämisohjelma laaditaan Otaniemen toimijoiden yhteistyönä.
  2. Kehittämisohjelmassa tunnistetaan ja käsitellään tasapainoisesti kaikki eri liikkumismuodot ja pysäköinti, sekä näiden tarvitsema informaatio, ja hyödynnetään yhteisön oma innovaatiokyvykkyys.
  3. Kehittämisen toimeenpano jaetaan teemoihin siten, että mahdollisimman pian Otaniemen toimijat voivat edelläkävijöinä Suomessa nauttia hyvin toimivasta, mutta alati kehittyvästä, viisaan liikkumisen kokonaispalvelusta.
  4. Ohjelman toimeenpanoa seurataan vuosittain Otaniemen käynnistettävässä Liikkumisfoorumissa.

Kehittämisohjelma laadittiin Espoon kaupungin, ympäristöministeriön, Aalto Senaatti -kiinteistöjen, Aalto yliopistokiinteistöjen (AYK), Aalto yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) toimesta. Lisäksi työn aikana kuultiin laajasti muita Otaniemen sidosryhmiä sekä viisaan liikkumisen palveluntarjoajia erilaisten vuorovaikutteisten työpajojen avulla. Konsulttina työssä toimi WSP Finland.

Otaniemi on mukana yhtenä pilottikohteena Liikenneviraston ja ympäristöministeriön vuoden 2014 alussa käynnistyneessä projektissa ”Viisas kulkutavan valinta, alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys”. Projektiin on koottu kunnista pilottikohteita, joissa voidaan tutkien soveltaa sekä edistämiskeinoja että konkreettisia toimenpiteitä. Projekti kestää vuoden 2015 loppuun. Otaniemi on valikoitunut hankkeen yhdeksi pilottikohteeksi vireillä olevien mittavien raideliikennehankkeiden, käynnissä olevan asemakaavoituksen, useiden muiden käynnissä olevien kehittämishankkeiden, kaupungin Otaniemelle asettamien tavoitteiden sekä Otaniemen yhteisön suuren kehittämispotentiaalin takia.

Lisätietoja: Olli Koivula, Espoon kaupunki, p. 0468773003, olli.koivula@espoo.fiA Smart Mobility plan for Otaniemi

The city of Espoo together with, Aalto university, Ministry of the environment, Aalto University Student Union (AYY), Foundation for Student Housing in the Helsinki Region (Hoas) and Helsinki regional traffic (HSL) have started to create a smart mobility plan for Otaniemi. The aim is to bring together all actors in the region and set guidelines for future development of Otaniemi. A smart mobility plan means recognizing the best solutions and services for the environment, society and also for individuals. A wide range of actions are included in the Smart Mobility plan, such as walking, cycling, public transport and car-sharing.

The project lasts until the end of 2015.

For more information contact Olli Koivula, olli.koivula@espoo.fi