Liikkumistieto löytyy ja kannustaa

1.10.2015

otaviisas_kuvat_A3-051-1024x600

Tiedon lisääminen

Kampus-sovellus

Markkinointi

Liikkumissuunnitelmat


TIEDON LISÄÄMINEN

Hanke Tulokasinfon uudistaminen
Hankkeen kuvaus Tulokasinfoon lisätään tietoa viisaan liikkumisen vaihtoehdoista Otaniemessä
Vaikutukset Tiedon saanti helpottuu elämän muutospisteessä. Opiskelijat valitsevat enemmän viisaan liikkumisen vaihtoehtoja.
Päävastuutaho ja rooli Aalto RIS/vastuullisuus
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori & uusista opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen, HSL/liikkumisen ohjaus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä

Hanke Opiskelija- ja työntekijäintran uudistaminen
Hankkeen kuvaus Olemassa olevista tietolähteistä kootaan tiedot Otaniemen viisaasta liikkumisesta yhteen paikkaan sekä Aalto Inside -sivustolle (työntekijät) että Aalto Into -sivustolle (opiskelijat).
Vaikutukset Tiedon saanti helpottuu. Viisas liikkuminen lisääntyy
Päävastuutaho ja rooli Aalto RIS/vastuullisuus
Muut mukana olevat tahot Aalto CRE, AYY/kiinteistöpäällikkö & kampussektori, HSL/liikkumisen ohjaus, alueen työpaikat
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä

Hanke Sähköiset näyttötaulut auloissa
Hankkeen kuvaus Sisääntuloauloihin hankitaan sähköiset näytöt, joissa esitetään joukkoliikenteen reaaliaikainen aikataulu ja bussipysäkkien sijainti. Lisäksi näytössä voi olla muuta ajankohtaista tietoa ja tietoa viisaasta liikkumisesta.
Vaikutukset Joukkoliikenteen näkyvyys paranee ja tieto joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista lisääntyy.
Päävastuutaho ja rooli Kiinteistönomistajat
Muut mukana olevat tahot AYY/kiinteistöpäällikkö, HSL/liikkumisen ohjaus ja infohuolto
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015-2018
Kustannusarvio 0€ –> (HSL:n asiakaskunnilla on mahdollisuus saada julkisiin tiloihin näyttöjä rajoitetusti)

Hanke Infopaketti taloyhtiöille, tiedotustilaisuus hallitusten jäsenille
Hankkeen kuvaus Tiedotetaan taloyhtiöitä Otanimeä koskevista viisaan liikkumisen tavoitteista ja muutoksista sekä taloyhtiön mahdollisuuksista tukea viisasta liikkumista, mm. pyörien säilytys, aulanäytöt, kimppakyydit yms. Kutsutaan taloyhtiöiden hallitusten jäsenet kuulemaan hyvistä ratkaisuista.
Vaikutukset Tieto hyvistä ratkaisuista leviää ja sitä kautta hyviä ratkaisuja toteutetaan enemmän.
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/Otaniemen projektinjohtaja ja viisaan liikkumisen asiantuntija kaupunkisuunnittelukeskuksessa
Muut mukana olevat tahot HSL/liikkumisen ohjaus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä / konsultti työ noin 10 000 €

Hanke Viranomaisten ja kiinteistön omistajien koulutuspaketin laatiminen + koulutustilaisuudet
Hankkeen kuvaus Laaditaan viisaan liikkumisen koulutuspaketti, joka soveltuu kaavoituksen, rakennusvalvonnan, liikennesuunnittelun, rakennuttajien ja kiinteistön omistajien käyttöön. Koulutuspaketin pääpaino on tontti- ja kiinteistötason asioissa. Koulutuspaketista järjestetään koulutustilaisuuksia sekä Espoon kaupungin sisäisesti että rakennuttajille ja kiinteistön omistajille. Lisäksi pakettia jaetaan postitse Otaniemen rakennuttajille ja kiinteistönomistajille.
Vaikutukset Tietotason parantuminen on edellytys viisaan liikkumisen edistämiselle
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus
Muut mukana olevat tahot Espoon kaupunki/rakennusvalvonta, tekninen keskus, HSL/liikkumisen ohjaus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä tai noin 50 000 €

Hanke Kaavoituksen ja liikennesuunnittelun menetelmällinen uudistaminen
Hankkeen kuvaus Sisällytetään nykyisiin kaavoituksen liikennesuunnitelmiin ja – selvityksiin viisaan liikkumisen näkökulma. Tarkastelujen tulee pitää sisällään sekä liikennejärjestelmätason että kortteli- ja kiinteistötason suunnittelu.
Vaikutukset Viisaan liikkumisen edellytykset tulevat paremmin tunnistettua ja niiden toteutuminen helpottuu monitoimijaympäristössä.
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus
Muut mukana olevat tahot
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä


KAMPUSSOVELLUS

Hanke Sovelluksen tilaaminen, käyttöönotto sekä tietosisällön laajentaminen ja ylläpito
Hankkeen kuvaus Kampus-sovelluksella tarkoitetaan sekä tietokoneisiin että mobiilikäyttöön tarkoitettua sovellusta, joka toimii sekä oppaana liikkumiseen että tilojen varausjärjestelmänä. Sovellukseen voi syöttää tilan tiedot (huonetasolla) ja se opastaa käyttäjän perille ja näyttää tilan varaustiedot. Sovelluksen rajapintojen tulee mahdollistaa tietosisällön laajentaminen kattamaan ainakin joukkoliikenteen pysäkkikohtaiset aikataulut, pyöräpysäköinnin sijainnit, yhteiskäyttöpyörien paikat, yhteiskäyttöautojen paikat ja autopysäköinnin sijainnit sekä mahdollisesti autopysäköinnin vapaat paikat ja muita sopivia tietoja (esim. ravintoloiden ruokalistat tms.)
Vaikutukset Sekä vakiokäyttäjien että erityisesti vierailijoiden ja uusien opiskelijoiden liikkuminen helpottuu, kun haluttu paikka löytyy helposti. Tietosisällön laajentuessa sovellus on koko kampusalueen infokeskus, josta selviävät kaikki liikkumiseen liittyvä tieto ja mahdollisesti muu ajantasainen tieto.
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori + IT, palveluntarjoajat
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016-2018, tietosisällön laajentaminen vaiheittain
Kustannusarvio Kustannuksia ei ole arvioitu


MARKKINOINTI

Hanke Kampanjat, teemaviikot 
Hankkeen kuvaus Järjestetään Otaniemen yhteisölle viisaaseen liikkumiseen innostavia kampanjoita ja kokeiluja. Esimerkkinä valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen, Kiltojen kilometrikisa, pyöräilyaaminainen ja ”Aalto liikkuu” -kampanja
Vaikutukset Tietoisuus viisaasta liikkumisesta lisääntyy, kampanjat innostavat kokeilemaan uudenlaista tapaa liikkua, viisas liikkuminen lisääntyy
Päävastuutaho ja rooli Aalto RIS/vastuullisuus
Muut mukana olevat tahot AYY/liikuntasektori & viestintä, HSL/liikkumisen ohjaus, Aalto CRE, Motiva
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2019-2018
Kustannusarvio omaa työtä + mahdolliset materiaalikulut

Hanke Aluemarkkinointi – viisaan liikkumisen osio
Hankkeen kuvaus Jalkautetaan Otaniemelle brändi (nimi, ilme, slogan, logo), joka kuvastaa Otaniemen erityispiirteitä, joista viisas liikkuminen on yksi osa. Markkinoidaan aluetta tapahtumissa, työpaikoilla ja asumiseen liittyvissä tapahtumissa. Yhdistetään markkinointi metron avautumiseen.
Vaikutukset Lisätään tietoisuutta kestävästä liikkumisesta ja Otaniemestä kestävän liikkumisen mallialueena. Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen. Kansallisen ja kansainvälisen kiinnostuksen lisääminen (Otaniemestä vierailu- ja esimerkkikohde)
Päävastuutaho ja rooli Visit Espoo, (toimeenpanija ja koordinaattori)
Muut mukana olevat tahot Aalto CRE, Aalto RIS/vastuullisuus, AYY/viestintä & kampussektori, Espoon kaupunki/kaavoitus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio 50 000 € -200 000 €


LIIKKUMISSUUNNITELMAT

Hanke Yhteisökohtaisten liikkumissuunnitelmien laadinta
Hankkeen kuvaus Otaniemen alueen työpaikkoihin ollaan yhteydessä puhelimitse/sähköpostitse ja kerrotaan heille Otaniemen kehittämisohjelmasta ja liikkumissuunnitelman mahdollisuuksista. Työpaikoille pyritään sopimaan neuvontakäynti, joissa kerrotaan liikkumissuunnitelman hyödyistä ja tekemisestä. Kiinteistöjen omistajat kannustavat vuokrasopimusten yhteydessä toimijoita laatimaan liikkumissuunnitelmat (Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma).
Vaikutukset Tietoisuuden lisääminen, viisaan liikkumisen konkreettisten toimenpiteiden edistäminen työpaikoilla
Päävastuutaho ja rooli HSL/liikkumisen ohjaus, kiinteistönomistajat
Muut mukana olevat tahot AYY/kiinteistöpäällikkö, aluen yrittäjät, liikkumissuunnitelmia laativat konsultit
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä

Hanke Rakennushankkeen liikkumissuunnitelmat
Hankkeen kuvaus Otaniemen alueen rakentajilta edellytetään liikkumissuunnitelman laatimista rakennuslupaprosessin aikana
Vaikutukset Varmistetaan rakennuksen hyvät ratkaisut viisaan liikkumisen näkökulmasta
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/rakennusvalvonta
Muut mukana olevat tahot Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä