Liikkumispalvelut mahdollistavat

1.10.2015

otaviisas_kuvat_A3-041-1024x489

Liikkumishubi

Yhteiskäyttö


LIIKKUMISHUBI

Hanke Tilojen järjestäminen ja toimijan hankkiminen
Hankkeen kuvaus Kampuskeskukseen metroaseman yhteyteen keskeiselle paikalle luodaan liikkumishubi, jossa tarjotaan mahdollisuus kokeilla ja vuokrata erilaisia kulkuvälineitä sekä tarjotaan tietoa Otaniemen alueesta ja liikkumismahdollisuuksista. Tiloissa voi toimia myös pyörien huoltoliike, matkailuneuvontaa, Otaniemi informaatiota jne. Lisäksi tila voi toimia ”näyteikkunana” Otaniemessä kehitettäville uusille liikumiseen liittyville keksinnöille. Tilaan tulee löytää monipuoliseen palveluun halukas toimija, joka voi toimia tilassa ainakin osittain kaupalliselta pohjalta (mahd. subventio kaupungilta, yliopistolta?).
Vaikutukset Keskeiseltä paikalta löytyy yhden luukun palvelu, joka innostaa käyttäjiä kestävään liikkumiseen ja tarjoaa siihen liittyviä palveluja. Hubi luo osaltaa Otaniemen brändiä kestävän liikkumisen mallialueena ja edelläkävijänä.
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori, Aalto RIS/vastuullisuus, Aalto RIS/ viestintä, Visit Espoo
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio Kustannusarviota ei ole tehty

Hanke Informaation tarjoaminen
Hankkeen kuvaus Otaniemen toimijoiden tulee huolehtia, että hubin toimijalla on tarjottavanaan ajantasaista informaatiota Otaniemen liikkumismahdollisuuksista, Otaniemen toimijoista ja ajankohtaisista tapahtumista. Lisäksi yliopisto voi hyödyntää tilaa ”näyteikkunana” uusien liikkumiseen liittyvien keksintöjen esittelemisessä ja kokeilemisessa.
Vaikutukset Tarvittava liikkumistieto on helposti saatavilla. Uudet innovaatiot pääsevät esille ja saavat julkisuutta.
Päävastuutaho ja rooli Aalto RIS/vastuullisuus
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori, Aalto RIS/viestintä, Motiva, HSL/viestintä ja liikkumisen ohjaus, Visit Espoo, Otaniemessä toimivat liikkumispalveluiden tuottajat
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2018
Kustannusarvio omaa työtä?


YHTEISKÄYTTÖ

Hanke Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Otaniemeen
Hankkeen kuvaus Laajennetaan HKL:n kaupunkipyöräjärjestelmää Otaniemeen. HKL:n järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön Helsingin kantakaupungissa vuonna 2016 ja laajentaa sitä muutaman vuoden päästä. Otaniemi on tavoitteena saada mukaan laajennukseen erillisenä etä-alueena.
Vaikutukset Otaniemeen saadaan sisäiseen liikkumiseen tarvittava helposti käyttöön otettava väline. Ei tarvitse perustaa omaa erillistä kaupunkipyöräjärjestelmää ja Otaniemen järjestelmä on yhteensopiva asioitaessa Helsingissä.
Päävastuutaho ja rooli HSL – keskustelee mahdollisuudesta Otaniemen etäalueeseen, HKL – vastaa järjestelmän hankinnasta ja toteutuksesta
Muut mukana olevat tahot Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittleukeskus ja tekninen keskus, Aalto RIS/kampuspalvelut
Tavoitteellinen toteutusvuosi valmistelu 2016, tavoitteellinen toteutuminen 2018
Kustannusarvio suunnittelu omaa työtä

Hanke Yhteiskäyttöpaikkojen varaaminen
Hankkeen kuvaus Varmistetaan, että keskeisillä paikoilla on tilavaraus yhteiskäyttöautoille
Vaikutukset Yhteiskäyttöautopalvelujen tarjoaminen helpottuu ja niiden käyttö lisääntyy
Päävastuutaho ja rooli Kiinteistönomistajat
Muut mukana olevat tahot Palveluntarjoajat, AYK/ Kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä

Hanke Kimppakyytien edistäminen
Hankkeen kuvaus Kimppakyytien pilotointi ja käytön edistäminen.
Vaikutukset Kokemukset kimppakyydeistä lisääntyvät ja käyttö laajenee.
Päävastuutaho ja rooli Aalto RIS/vastuullisuus, AYY/palvelupäällikkö & kampussektori, Yritykset
Muut mukana olevat tahot
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016
Kustannusarvio omaa työtä + palveluntarjoajan kk/vuosi-maksu

Hanke Pyöränkorjaustelineiden sijoittamisen kokonaissuunnitelma
Hankkeen kuvaus Suunnitellaan pyöränkorjaustelineiden tulevat tavoitteelliset sijainnit ja määrät sekä priorisoidaan toteuttamisjärjestys
Vaikutukset Pyörän pienten huoltojen tekeminen helpottuu ja pyöräilyn palvelut paranevat. Telineet luovat osaltaan imagoa pyöräily-ystävällisestä Otaniemestä.
Päävastuutaho ja rooli AYY/kampussektori
Muut mukana olevat tahot AYK, Aalto RIS/viestintä
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015
Kustannusarvio suunnittelu omaa työtä + pyöränkorjaustelineiden hinta