Otaniemessä kävellään, pyöräillään ja kohdataan

1.10.2015

otaviisas_kuvat_A3-02

Väylästö, opastus ja valaistus

Kohtaamispaikat

Kunnossapito


VÄYLÄSTÖ, OPASTUS JA VALAISTUS

Hanke Kävely- ja pyöräilyreittien kokonaissuunnittelu ja ohjelmointi
Hankkeen kuvaus Otaniemen alueen kävely, pyöräily ja autoreittien kokonaisuunnittelu yhdessä miljöösuunnittelun kanssa sisältäen myös valaistuksen ja opastuksen. Mukana tulee olla sekä katualueiden reitit että tonteilla kulkevat reitit sekä niihin liittyvä opastus ja valaistus. Viitoitussuunnitelmassa tulee määritellä viitoitusjärjestelmä, opasteiden ulkoasu, opastettavat kohteet ja viittojen sijainnit. Valaistuksen kokonaissuunnitelman tulee kattaa sekä katualueet, piha-alueet että rakennusten sisäänkäynnit. Reitit ja sisäänkäynnit valaistaan tunnistettavasti eri tavoin. Valaistuksella on mahdollisuutta luoda edelläkävijyyttä käyttämällä Otaniemeä valaistustekniikan uusien mahdollisuuksien pilottialueena.
Vaikutukset Houkutellaan viisaaseen liikkumiseen viihtyisillä ja sujuvilla reiteillä. Kohteiden helppo löytyminen lisää jalan liikkumisen houkuttelevuutta. Lisäksi ensikertalaiset, turistit ja vierailijat löytävät helpommin perille. Laadukas viitoitus nostaa alueen ilmettä ja viihtyisyyttä. Alueen valaistus paranee ja pimeällä liikkumisen turvallisuus ja sosiaalinen turvallisuus lisääntyy. Laadukas valaistus nostaa alueen imagoa ja luo edelläkävijyyttä.
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori, HOAS, Senaatti/Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala & Etelä-Suomen alue, Espoon kaupunki/kiinteistötoimi, tekninen keskus, käyttäjät
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015-2016
Kustannusarvio Suunnittelu noin 50 000 € + toteutuskustannukset


KOHTAAMISPAIKAT

Hanke Toimintojen ja tilojen ja varustuksen suunnittelu
Hankkeen kuvaus Kävelyreittien varsille keskeisille paikoille suunnitellaan kohtaamispaikkoja, niiden toiminnallisuus ja näitä tukeva varustus. Kohtaamispaikkojen suunnittelu voidaan toteuttaa yhdessä väylästön kokonaissuunnittelun kanssa.
Vaikutukset Kävely-ympäristöstä tulee viihtyisä ja houkutteleva, kävely ja oleskelu lisääntyy, kohtaamisiin mahdollistava ympäristö edistää elävyyttä, toimintaa ja innovaatioita
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kampussektori, HOAS, Senaatti/Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala & Etelä-Suomen alue, Espoon kaupunki/tekninen keskus, käyttäjät
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015-2016
Kustannusarvio Suunnittelu noin 30 000 € + toteutuskustannukset

Hanke Taidekonsepti
Hankkeen kuvaus Otaniemen alueen ulkotiloja käytetään ja identifioidaan taiteen keinoin. Taiteen sijoittamiseen, esille panoon ja vaihtuvuuteen/pysyvyyteen luodaan taidekonsepti.
Vaikutukset Taide luo osaltaan Otaniemen brändiä ja tuo viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta tiloihin. Otanimen taidekorkeakoulu saa mahdollisuuden taiteen esille asettamiseen Taide houkuttelee turisteja ja luo mahdollisuuksia tilojen käyttöön myös hiljaisina aikoina (kesällä).
Päävastuutaho ja rooli AaltoArts muotoilun laitos
Muut mukana olevat tahot AYY/taiteellisesta toiminnasta vastaava hallituksen jäsen & Kampussektori, kiinteistön omistajat, maanomistajat
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2018-2025
Kustannusarvio suunnittelu omaa työtä / konsulttityö noin 30 000 € + toteutuskustannukset


KUNNOSSAPITO

Hanke Kunnossapidon laatutason määrittely
Hankkeen kuvaus Reittien kunnossapitoon tarvitaan kaupungin ja kiinteistönomistajien yhteistyötä laatutason määrittelyyn ja kunnossapidon ajoitukseen. Myös sulanapitomahdollisuutta tulisi tärkeimpien pääreittien osalta harkita.
Vaikutukset Liikkuminen talvella helpottuu kun kaupungin ja tonttien väylien kunnossapito on synkronoitu. Pääreittien paremman kunnossapidon ansioista mm. talvella pyöräily on helpompaa ja houkuttelevampaa.
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kiinteistöpäällikkö & kampussektori, kiinteistönomistajat, Espoon kaupunki/tekninen keskus
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016-2018
Kustannusarvio