Pysäköinti on tehokasta

1.10.2015

otaviisas_kuvat_A3-031-1024x485

Pyöräpysäköinti

Autopysäköinti

PYÖRÄPYSÄKÖINTI

Hanke Pyöräpysäköinnin kokonaissuunnitelma
Hankkeen kuvaus Laaditaan koko Otaniemen alueelle pyöräpysäköinnin kokonaissuunnitelma, jossa ovat mukana sekä katualueet, joukkoliikenteen terminaalit, yliopiston alue ja opiskelija-asunnot. Kokonaisuunnitelma sisältää sekä pysäköintipaikkojen sijainnin ja koon määrittelyn että telinemallien määrittelyn ja alustavan kustannusarvion. Kokonaissuunnittelun yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuus toteuttaa kampuskeskuksen/metroaseman yhteyteen nykyaikainen, laadukas ja valvottu pyöräpysäköintilaitos sisätiloissa keskeisellä paikalla. Kokonaissuunnittelun jälkeen tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat, tyyppipiirustukset ja hankitaan rakennusluvat.
Vaikutukset Otaniemen pyöräpysäköinnin palvelutaso paranee ja pysäköinnin ilme on yhtenäinen ja laadukas. Kalusteilla voidaan myös luoda osa Otaniemen brändiä.
Päävastuutaho ja rooli Aalto CRE
Muut mukana olevat tahot AYY/kiinteistöpäällikkö & kampussektori, Aalto, Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus, HOAS/Asunto- ja kiinteistöpalvelut, Senaatti/Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala & Etelä-Suomen alue, VTT
Tavoitteellinen toteutusvuosi suunnittelu 2015-2016, toteutus 2017-2025
Kustannusarvio 100 000 € (sisältäen kokonaissuunnitelmat ja tarkemmat suunnitelmat) + toteutuskustannukset

Hanke Oman pyörätelinemallin suunnittelu
Hankkeen kuvaus Hyödynnetään Otaniemen osaamista ja innovaatiovoimaa suunnittelemalla Otaniemelle / Aallolle oma pyörätelinemalli, joka on osa Otaniemen aluebrändiä
Vaikutukset Pyöräily näkyy Otaniemen katukuvassa mielenkiintoisella ja luovalla tavalla ja sen arvostus nousee. Otaniemen viisaan liikkumisen brändi vahvistuu.
Päävastuutaho ja rooli Aalto Arts muotoilun laitos
Muut mukana olevat tahot Aalto RIS/vastuullisuus – suunnittelutyön kustannukset?
Aalto CRE – telineiden tilaus, osto ja paikkojen osoittaminen
Espoon kaupunki/tekninen keskus – nykyisten telineiden ja katosten laatuvaatimukset
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016-2018
Kustannusarvio 10 000 € + omaa työtä + telineiden kustannukset

Hanke Säilytystilojen varaaminen uudis- ja peruskorjaushankkeissa
Hankkeen kuvaus Asetetaan kaavoituksessa tavoite riittävistä pyörien säilytystiloista. Huolehditaan rakenuslupavaiheessa tavoitteen toteutumisesta
Vaikutukset Otaniemen pyöriensäilytysmahdollisuudet asuintaloissa paranevat
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus
Muut mukana olevat tahot  Espoon kaupunki/rakennusvalvonta
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015
Kustannusarvio omaa työtä


AUTOPYSÄKÖINTI

Hanke Pysäköintistrategian ja -normin täsmentäminen
Hankkeen kuvaus Autopaikkojen laskentaohjeet kaavoitukseen on hyväksytty asuntojen osalta vuonna 2015 ja työpaikkojen ja kaupallisten palveluiden osalta ne tultaneen hyväksymään vuoden 2015 lopussa. Lisäksi Otaniemen osalta noudatetaan erikseen vuonna 2014 hyväksyttyjä ohjeita. Asemakaavakohtaisesti alueen p-normia voidaan täsmentää  KSK:n lautakunnan päätöksellä. Normin tarkistamiseen on tarvetta erityisesti opiskelija-asuntojen rakentamisen ja korjausrakentamisen osalta (normi halutaan väljemmäksi).
Vaikutukset Uusissa ja korjattavissa opiskelija-asunnoissa autopaikkanormi pienenee, mikä mahdollistaa helpommin kohtuuhintaisen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen.
Päävastuutaho ja rooli Espoon kaupunki/kaupunkisuunnittelukeskus
Muut mukana olevat tahot  Rakennuttajat, kiinteistöjen omistajat
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2015
Kustannusarvio omaa työtä

Hanke Pysäköinnin periaatteista sopiminen (rajoitukset, maksullisuus)
Hankkeen kuvaus Olemassa olevien autopaikkojen käytön tehostaminen ja osittainen rajoittaminen Otaniemen pysäköintiohjeen ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelman vaiheistuksen mukaisesti. Sovitaan ja toteutetaan toimenpideohjelman toimenpiteet hinnoittelusta ja keskitetystä pysäköinnistä.
Vaikutukset Autopaikkojen käyttö tehostuu ja uusien autopaikkojen tarve vähenee.
Päävastuutaho ja rooli Senaatti/Ministeriöt ja erityiskiinteistöt -toimiala & Etelä-Suomen alue, VTT, Aalto CRE, HOAS/Asunto- ja kiinteistöpalvelut
Muut mukana olevat tahot AYY/kiinteistöpäällikkö & kampussektori
Tavoitteellinen toteutusvuosi 2016-2020
Kustannusarvio omaa työtä