Kehittämisohjelma

2.3.2015

Otaniemen viisaan liikkumisen visio ja edellytykset

Otaniemessä on pienellä alueella paljon erilaisia toimijoita. Eri toimijoiden määrä on mahdollisuus, mutta samalla myös haaste: Eri toimijoiden kautta samoja haasteita käsitellään yhä uudelleen ja samat linjaukset määritellään moneen kertaan. Yhteisen linjan puuttuminen tai kykenemättömyys siihen sitoutumiseen onkin nähty suurimmiksi esteiksi innovaatiokeskittymän kehittymiselle. Kaikkia toimijoita kuitenkin yhdistää näkemys Otaniemen tulevaisuudesta. Viisaan liikkumisen kehittämisohjelmassa on tunnistettu toimijoiden yhteinen visio ja määritelty tärkeimmät sitä tukevat toimenpiteet, ja näille vastuutahot.

Kehittämisohjelman visiona on: ”Otaniemi on viisaan liikkumisen edelläkävijä ja paras kävely- ja pyöräilykampus. Liikkumisen järjestäminen tukee innovaatiotoimintaa.” Otaniemen viisaan liikkumisen edellytykset kuvaa niitä peruspilareita, joiden tulee olla kunnossa, että visio voi toteutua. Edellytykset ovat:

  • Liikkumistieto löytyy ja kannustaa
   Kestäviin liikkumisvalintoihin tarvittava tieto on helposti ja houkuttelevasti saatavilla sekä digitaalisesti että kaupunkitiloissa. Opiskelijoita, työntekijöitä ja asukkaita kannustetaan viisaisiin valintoihin. Monikulttuurisista lähtökohdista toteutettu opastus tekee Otaniemen helposti lähestyttäväksi.
  • Otaniemessä kävellään, pyöräillään ja kohdataan
   Pääkulkumuoto alueen sisällä on jalankulku ja pyöräily ja alueelle saapumiseen metro. Metroasema ja pysäkit ovat verkon solmukohtia. Jalankulku ohjataan pääreiteille ja solmukohtiin luodaan viihtyisiä kohtauspaikkoja. Pyöräilylle luodaan omat laatukäytävät erikseen tai rinnan jalankulun pääreittien kanssa. Autoilu alueen sisällä toteutuu hidasvauhtisena ja läpiajo on estetty. Toiminnallisesti sekoittunut maankäyttö ylläpitää alueen elävyyttä ympäri vuoden.
  • Pysäköinti on tehokasta
   Autojen pysäköintipaikat ovat maksullisia ja ne on pääosin keskitetty alueen reunoille pysäköintilaitoksiin. Vapaista pysäköintipaikoista tiedotetaan reaaliaikaisesti. Pyörille on laadukkaat pysäköintitilat sekä ulkotiloissa että kiinteistöissä.
  • Liikkumisen palvelut mahdollistavat
   Otaniemen liikkumispalvelut ovat niin kattavat, että arjen matkat voi tehdä ilman omaa autoa: tarjolla on erilaisia henkilöautoon, joukkoliikenteeseen ja omin voimin liikkumiseen perustuvia ratkaisuja. Kiinteistöissä on liikkujille käyttötarkoitukseen sovitetut huolto-, pukeutumis-, säilytys- ja peseytymistilat. Toiminnallisesti sekoittunut maankäyttö ylläpitää tasaista liikkumispalvelujen kysyntää.

talokuva_otaviisas-01


Kehittämisohjelman toteuttaminen ja seuranta

Kehittämisohjelma koostuu neljästä painopistealueesta ja niihin sisältyvistä hankekokonaisuuksista. Jokainen hankekokonaisuus jakautuu yksittäisiin toimenpiteisiin. Jokaiselle toimenpiteelle on kehittämisohjelmassa määritelty sisältö, vaikutukset, vastuutaho, aikataulu ja alustava kustannusarvio. Kehittämisohjeman toimenpiteisiin pääset tästä.

Toimenpiteen päävastuutaho vastaa toimenpiteen käynnistämisestä ja muiden toimenpiteeseen osallistuvien tahojen kutsumisesta sitä toteuttamaan. Vaikka yksittäiset toimenpiteet muodostavat hankekokonaisuuksia, ovat toimenpiteet itsenäisiä ja itsenäisesti toteutettavia. Tarvittava vuoropuhelu hankekokonaisuuksien välillä tapahtuu vuosittaisessa Liikkumisfoorumissa ja hankekokonaisuuksien sisällä toimijoiden välisellä yhteydenpidolla. Toimenpiteiden toteuttajat saavat valita toteutustavan ja mahdolliset palveluntuottajat itsenäisesti. Kehittämisohjelman aikana kuultiin esimerkkejä Otaniemen alueella toimivista palveluntuottajista ja heidän käytössä olevista ja suunnitteilla olevista palveluistaan. Ohjelman laadinnan aikana ns. markkinatorilla esittäytyneiden palveluntuottajien esittelyt löytyvät täältä.

Kehittämisohjelman aikana luotu yhteinen näkemys ja sitoutuminen Otaniemen kehitykseen tulee jatkua koko kehittämisohjelman läpi. Yksi kehittämisohjelman kulmakivistä on toimijoiden yhteistyö ja päätettyjen toimenpiteiden vuosittainen seuranta. Kehittämisohjelmaa seuraava Otaniemen Liikkumisfoorumi koostuu kehittämisohjelman tekemisessä mukana olleiden toimijoiden edustajista. Liikkumisfoorumi  kokoontuu kerran vuodessa raportoimaan toimenpiteiden edistymisestä toisilleen ja tarkistamaan kehittämislinjauksia. Liikkumisfoorumin kokoon kutsumisesta vastaa Espoon kaupungin kaupukisuunnittelukeskus.

Kehittämisohjelma on laadittu verkkosivun muotoon, jolloin sitä voidaan tarvittaessa päivittää Liikkumisfoorumissa sovitun mukaisesti.